kościoły w okolicy

Jako chrześcijanie zdeklarowani jesteśmy przebaczać tak, jak nam Bóg przebaczył, zabiegać o dobre życie i powodzenie naszego kraju. Głosimy Zbawienie i uzdrowienie w Imieniu Jezusa Pana.

Baza kościołów